احتمال سهمیه​‌بندی یا افزایش قیمت بنزین در صورت ادامه روند صعودی مصرف

[ad_1]


مدیرعامل شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی گفت: چنانچه نتوانیم روند صعودی مصرف بنزین را کنترل کنیم، دولت و مجلس باید مصوباتی در خصوص تغییر قیمت یا سهمیه بندی داشته باشند.

[ad_2]

لینک منبع

پاسخگویی مدیران موسسات غیرمجاز در قبال سپرده گذاران

[ad_1]


رئیس کل بانک مرکزی با تاکید بر اینکه نظام درصدد پاسخگو کردن مدیران موسسات غیرمجاز در قبال سپرده گذاران است، گفت: نهادها و مؤسسات غیرمجاز مسائل و معضلات جدی و متفاوتی در اقتصاد ایجاد کرده‌اند.

[ad_2]

لینک منبع