اهدای منزل مسکونی به بیش از یک هزار خانوار مددجو/ تمامی خانواده‌های دارای ٢ معلول تا ٥ سال آینده خانه دار می‌شوند

[ad_1]

قائم مقام توانمندسازی سازمان بهزیستی کشور گفت: با برنامه ریزی‌های انجام شده تامین مسکن برای تمامی خانوار‌های دارای 2 معلول در یک برنامه ۵ ساله محقق می‌شود.

[ad_2]

لینک منبع